1984 - 1987

3½ års læretid på Staatliche Fachschule fûr Geigenbau i Mittenwald, Tyskland. Optagelse kræver bl.a. at man kan spille på et strygeinstrument.
Læretiden afsluttes med en svendeprøve, som består af nybygning af en violin samt forskellige teorieksaminer.

1987 - 1989 Videreuddannelse i reparation hos violinbyggerne W. og H. Bünnagel i Köln.
1989 4 måneders praktik hos buemager K. G. Penzel i Ostrach, Tyskland.
1989 - 1994 Ansat i violinbyggerfirmaet Emil Hjorth & Sønner i København (reparation og restaurering af gamle strygeinstrumenter).
1995 1 års videreuddannelse især i restaurering hos violinbygger J. F. Schmitt i Lyon, Frankrig.
1996

Meisterprüfung i Tyskland. Den tyske mesterprøve består af nybygning af et strygeinstrument (hvor min violin fik højeste karakter), en praktisk prøve samt eksaminer i regnskab og pædagogik.

1996 - 1999 Ansat hos Emil Hjorth og Sønner

Siden 1999 har jeg været selvstændig som violinbygger med nybygning af moderne strygeinstrumenter, restaurering og reparation.
Desuden beskæftiger jeg mig med både nybygning og reparation af barokinstrumenter